Termeni şi Condiţii

Întreruperi şi omisiuni în funcţionare

Deşi încercăm să asigurăm un standard ridicat, continuu al funcţionării acestui site, internetul nu este, în mod inerent, un mediu stabil, prin urmare pot apărea erori, omisiuni, întreruperi în servicii şi întârzieri sau alt fel de inconvenient privitor la obligaţiile sau responsabilităţile gestionării acestui site (sau a unei anumite părţi a acestuia) sau în furnizarea serviciilor oferite pe acest site. Anumite schimbări periodice în regulamentul acestui site sunt posibile fără o înştiintare prealabilă.

Informaţii disponibile pe acest site

Deşi depunem toate eforturile pentru ca informaţiile de pe acest site să fie corecte şi complete, unele dintre aceste informaţii ne sunt furnizate de către terţi, fără a putea să verificăm corectitudinea sau integralitatea lor. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere asupra inexactităţii sau omisiunii în oricare dintre informaţiile de pe acest site sau niciun fel de răspundere în ceea ce privesc informaţiile de pe acest site furnizate de dumneavoastră, sau de către orice alt utilizator al site-ului sau de către orice altă persoană.

Utilizarea acestui site

Site-ul poate fi utilizat numai în scopuri care nu contravin legii, pentru căutarea unei oferte de muncă sau ajutor în carieră. Nu trebuie, în nici o împrejurare, să încercaţi compromiterea securităţii site-ului sau a oricăror informaţii transmise către acesta sau disponibile pe acesta. În special, dar fără a se limita la aceasta, nu trebuie să încercaţi accesarea, modificarea sau ştergerea oricărei informaţii la care nu aveţi acces autorizat, supraîncărcarea sistemului prin spaming sau flooding, acţionarea în vreun fel sau folosirea vreunui dispozitiv, routine sau software pentru distrugerea, întârzierea, deteriorarea sau orice ingerinţă în funcţionarea acestui site sau tentativa de a descifra, dezasambla sau modifica oricare dintre programele de soft, de codificare sau a informaţiilor cuprinse în site. Vă revine, de asemenea, responsabilitatea de a vă asigura că, înainte de a fi introduse pe acest site, toate informaţiile, datele şi fişierele nu conţin viruşi sau alte rutine sau motoare care ar putea deteriora sau interfera cu oricare sistem de date. Ne rezervăm dreptul de a elimina de pe site orice informaţie furnizată de dumneavoastră după cum credem de cuviinţă, în orice moment şi pentru oricare motiv, fără a fi obligaţi să oferim nici o explicaţie.

Informaţiile introduse de dumneavoastră

Vom folosi informaţiile furnizate de dumneavoastră (inclusiv şi fără limitare, date personale sensibile) pentru a ajuta procesul de recrutare şi funcţiile administrative asociate. Acest lucru ne implică pe noi, prin prelucrarea şi stocarea informaţiilor (inclusiv şi fără limitare, a datelor personale sensibile) şi prin transmiterea sau publicarea pe internet a unor astfel de informaţii pentru potenţialii angajatori şi clienţi; informaţii despre posturile vacante şi localizarea lor vor fi transmise către candidaţi şi vor fi afişate direct pe site. Folosim terţe părţi pentru a ne ajuta să procesăm informaţiile dumneavoastră, ca parte a procesului de recrutare. Putem aduna şi reuni date din informaţiile furnizate de dumneavoastră care să ne ajute să înţelegem utilizatorii noştri ca un grup, astfel încât să vă putem oferi un serviciu mai bun. Putem, de asemenea, să facem cunoscute informaţiile adunate unor terţe părţi selectate, fără a dezvălui numele individuale sau a divulga sursa informaţiilor. Sunteţi de acord să folosim informaţiile furnizate de dumneavoastră (inclusiv şi fără limitare, datele personale sensibile) în fiecare dintre aceste moduri. Vom procesa orice date pe care le furnizaţi în completarea înregistrării pe site sau în formularele de candidatură precum şi alte formulare, evaluări sau detalii personale pe care le completaţi sau ni le furnizaţi când folosiţi acest site, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor din Marea Britanie. Mai multe explicaţii despre datele dumneavoastră personale se află în politica noastră de confidenţialitate.

Securitate ÅŸi parole

Pentru a vă înregistra ca şi candidat şi pentru candidatura la locurile de muncă de pe site, va trebui să utilizaţi o adresă de e-mail şi o parolă. Sunteţi singurul responsabil pentru securitatea şi utilizarea adecvată a parolei, care ar trebui să fie păstrată confidenţială în orice moment şi să nu fie divulgată nici unei alte persoane. Trebuie să ne anunţaţi imediat în cazul în care credeţi că parola este cunoscută de către o altă persoană sau în cazul în care ar putea fi folosită într-un mod neautorizat. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru orice utilizare neautorizată sau inadecvată sau divulgarea oricărei parole.

Rezilierea

Ne rezervăm dreptul de a rezilia înregistrarea şi/sau de a refuza accesul la site sau orice parte a acestuia (inclusiv orice servicii, bunuri sau informaţii disponibile pe sau prin intermediul site-ului. ) în orice moment, la discreţia noastră totală şi fără nici o explicaţie sau avertizare anticipată.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru nici un fel de pierdere (directă sau indirectă, pentru pierderea de afaceri, venituri sau profituri, cheltuieli irosite, alterarea sau distrugerea datelor sau pentru orice alte pierderi indirecte sau ulterioare) care decurg din faptul că utilizaţi site-ul şi excludem orice astfel de răspundere, fie în cazul unui contract, prejudiciu (inclusiv neglijenţa) sau altfel. Excludem toate reprezentările, garanţiile şi condiţiile referitoare la acest site si la utilizarea lui de către dumneavoastră până la limita maximă permisă de lege. Sunteţi de acord să ne despăgubiţi şi să ne rambursaţi toate costurile, cheltuielile, reclamaţiile, pierderile, responsabilităţile sau acţiunile întreprinse, care rezultă din utilizarea sau utilizarea abuzivă a acestui site de către dumneavoastră. Aveţi obligaţia de a ne informa imediat în cazul în care cineva face sau ameninţă să facă orice sesizare împotriva dumneavoastră, referitoare la modul în care utilizaţi acest site.

Stabilirea legilor care guvernează şi a jurisdicţiei

Utilizarea acestui site şi orice acorduri realizate prin intermediul acestui site vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legislaţia din Anglia şi Ţara Galilor. Tribunalele din Anglia vor avea competenţa exclusivă în soluţionarea oricărui litigiu decurgând din sau în legătură cu folosirea acestui site sau cu orice acord realizat prin intermediul acestui site. Unele dintre bunurile sau serviciile oferite prin intermediul acestui site pot fi considerate ilegale sau interzise în anumite ţări din afara Marii Britanii. Dacă încercaţi să comandaţi, să primiţi, să cumpăraţi sau să beneficiaţi în vreun fel de astfel de bunuri sau servicii, nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele pierderi avute de dumneavoastră în utilizarea acestui site, pe care nu le-aţi fi avut dacă aţi fi accesat acest site ca rezident al Marii Britanii (inclusiv ca urmare a faptului că nu am fost împlicaţi prin lege, reglementări sau reguli care primează în vreo ţară, în vreun fel în tratarea candidaturilor).

Modificări la Termeni şi Condiţii şi lipsa de valabilitate

Termenii şi condiţiile acestui site pot fi modificate de noi în orice moment. Se va considera că aţi acceptat termenii si conditiile (aşa cum au fost modificate) atunci când utilizaţi site-ul într-o sesiune ulterioară oricărei modificări

Separare

Dacă orice prevedere a acestor termeni şi condiţii este declarată nulă de către o instanţă judecătorească competentă, această nulitate nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi, care rămân în vigoare şi cu efecte depline

Recrutare Acum